• تلفن: 00448526547896
  • ایمیل: info@gorshin.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

همکارانتان نمی خواهند این آگهی را بخوانید
با استفاده از فایل های بینظیر این پکیج و پشت سر گذاشتن آموزشهای فوق حرفه ای به برجسته تریین کارشناس املاک شهر تبدیل خواهید شد.
خلاصی از کدامیک از مشکلات مذاکره و ارتباطی را آرزو می کنید؟
بعد از گذراندن آموزشهای حرفه ای پکیج طلایی املاک تمام خواسته های شغلی خود را به وسیله مذاکره و ارتباط موثر از مشتری دریافت می کنید. بدون هیچ گونه هزینه اضافی.
مشتری میلیاردی در کجاست و چگونه آنرا بدست آوریم؟
به وسیله اپلیکیشنهای شغلی املاک و ارتباطی به منظور ارسال آگهی نامحدود به منبع بزرگی از تجار و سرمایه داران مطرح کشور متصل می شوید اطلاعات ارتباط فقط در پکیج طلایی املاک گرشین
کدام را ترجیح می دهید؟ قرارداد رهن و اجاره ساده یا مشارکت در ساخت پرسود؟
ارسال فایلهای مشارکت در ساخت به همراه تلفن تماس مهندسین و سازندگان منطقه برای اولین بار در پکیج طلایی آموزش املاک گرشین.

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.02","backgroundwidth":"0.8","backgroundcolor":"#0206ff","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#ff3d7d","is_minutes":"0","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}